Az utolsó felvonás

2014. február 19., szerdaÉs ím, az utolsó fejezet :) Bocsánat, hogy csak most hozom, de minden összesűrűsödött az utóbbi időben... Köszönöm mindenkinek, aki végigkövette a történetet, és a sok kedves hozzászólást :) Remélem, nem fogtok csalódni a befejezésben '^^

- Jól vagy, lányom? Olyan sápadtnak tűnsz.
- Nekem... nekem most mennem kell – közölte Carina, és meg se várva édesapja válaszát, felkelt az ágyból. Lábbelit sem húzott, mezítláb, egy szál, orgonaszínű selyem-hálóruhában kiszaladt. Csak egy dolog járt a fejében: utol kell érnie Williamet!
Kint a hó nagy pelyhekben hullott, de ő nem törődött vele. Sírva, lélekszakadva rohant, és amikor észrevette Williamet a kocsifeljárón, kétségbeesetten utána kiáltott.
A férfi megtorpant, majd megfordult. Nem szólt, nem csinált semmit, csak állt, és döbbenten nézett a lányra. Carina majdhogynem ledöntötte a lábáról, olyan hévvel ölelte át. William megtántorodott, majd a karjába zárta.
- Ne... ne hagyj el… Wi… William. Sze… szeretlek. - Carina hevesen fújtatott, nem bírt beszélni, mert kifulladt a rohanástól, és rázta a zokogás.
- Oh, kedvesem… - sóhajtott fel William, és megcsókolta a lány feje búbját.
- Ne… ne menj el, én… én veled akarok élni, ha… ha kell száműzöttként, engem nem érdekel, engem se… semmi nem… nem érdekel. Csak te. – Ahogy ezt kimondta, még hevesebben felzokogott, és belefúrta a fejét a férfi mellébe, eláztatva könnyeivel a kabátját.
- Oh, ha tudnád, mennyire szeretlek…! Épp ezért nem kívánom ezt a sorsot neked.
- Nem érdekel, hogy komornyik vagy! – jelentette ki Carina dacosan, és összeszorította az ajkát. William félrenézett, és így szólt halkan:
- Ami azt illeti, nem vagyok az.
Kissé eltolta magától a lányt, aki szinte kővé dermedt a kijelentésétől.
- Hogy…?
- Jöjjön, elmondok mindent – terítette rá William a kabátját, majd felkapta a döbbent lányt, aki reflexszerűen átkarolta a nyakát. Az utat a kastélyba egy szó, egy pisszenés nélkül tették meg.
William  egy kicsiny, jóformán üres szobába vezette a lányt, ahol csak egy kandalló, szekrény, asztal székekkel, és egy ágy állt. Carina még sohasem járt itt, de arra a következtetésre jutott, hogy valószínűleg ez volt William rezidenciája. William letette a lányt az ágyra, és rögtön ráterített egy fehér takarót. Carina fázósan összegömbölyödött alatta, átkulcsolta a térdét, és ráhajtotta a fejét. William begyújtotta a kandallót, majd helyet foglalt a lány mellett. Feszült csend állt be.
- Nem hittem volna, hogy utánam jössz – szólalt meg csendesen a férfi.
- Nem hittem volna, hogy felmondasz.
- Sajnálom… - hajtotta le William a fejét. Tördelte a kezét, és mélyet sóhajtott. – Nem volt más választásom.
- De hát miért? És miért nem árultad el, hogy nem vagy komornyik? Egyáltalán ki vagy?!
- A nevem valójában nem William Cuttleberry, hanem William Cuthbert, Albert herceg fia.
- Te… te herceg vagy? – kerekedett ki Carina szeme.
- Igen – nézett rá a lányra komolyan.
- Hazudtál – pillantott félre, ám William finoman megfogta az arcát.
- Kérlek, bocsáss meg! Ó, ha tudnád, mennyire megvetem magamat érte… De sajnos ezt kellett tennem – vette el a kezét, és szaggatott sóhaj tört fel belőle.
- Miért?
- Kötöttem édesapámmal egy egyezséget. Ő mindenáron azt akarta, hogy családon belül maradjon a rang és a vagyon, ezért közölte, hogy el kell vennem az unokahúgomat. Hozzá egyébként volt szerencséd, őt öntötted le vörösborral a bálon.
- Nekimentem – pontosított Carina kuncogva, visszaidézve az esetet. William somolyogva ráhagyta.
- Hát persze. Ami azt illeti, nekem eszem ágában sem volt elvenni. Ha nem lenne az unokahúgom, se akartam volna, mert nála kiállhatatlanabb személlyel még soha nem találkoztam. Kijelentettem édesapámnak, hogy márpedig én nem veszem el, legyen bármi is a következménye. Talán te nem emlékszel rá, de kerek másfél évvel ezelőtt édesapád jótékonysági bált szervezett, amire az összes főúr és nemes hivatalos volt, köztük mi is. Édesapám látszólag beletörődött a makacsságomba, de a bál végén választás elé állított. Két lehetőség közül választhattam: megbánom a viselkedésemet, és elveszem Eleonor hercegkisasszonyt, vagy komornyiknak állok hozzátok egy évig. Természetesen az utóbbi lehetőséget választottam. Édesapán kikötötte, hogy ez alatt az egy év alatt, ha elbocsátanak, vagy felmondok, kitagad, hisz amúgy is van testvérem, aki továbbviszi a címet. Ezután három hónapon át tartó oktatáson kellett résztvennem – megtanultam, hogy kell komornyikként viselkedni. Bekerülni már egyszerű volt: édesapám visszautasíthatatlan ajánlatot tett a ti szolgálatotokban álló komornyiknak, aki természetesen elfogadta, és jelenleg is a mi kastélyunkban dolgozik. Írt nekem egy kifogástalan ajánlólevelet, és egy hét múlva már meg is kaptam az állást. Így kerültem hozzátok – nézett rá Carinára.
A lány nem szólt semmit, próbálta feldolgozni a hallottakat. Ez az egész annyira hihetetlennek tűnt neki… Belső indíttatásnak engedelmeskedve felállt, és a kandallóhoz lépett. A parázs fölé tartotta a kezét, és belebámult a tűzbe. Hamarosan egy kezet érzett meg a vállán.
- Kérlek, ne haragudj rám – szólt William szelíden, azzal hátulról magához szorította a lányt. Kezével átfonta a derekát a hasa előtt, fejét a fejének biccentette. A lány beleborzongott a férfi érintésébe.
- William, én… - kezdett bele Carina, de nehezen bírta megfogalmazni a gondolatait.
- Igen, kedvesem?
- Én csak… bocsánatot szeretnék kérni.
- Nincs miért.
- Ha… ha belegondolok, miket műveltem veled… egy herceggel…
- Egy herceggel, aki komornyik-álarcot öltött. Látod, kedvesem? A maszk csak a felszín, az számít, ami alatta van. Nem szabad rang alapján ítélni, az egyetlen, ami fontos, hogy mi rejtőzik az ember szíve mélyén.
William félresöpörte az orrával a lány haját, majd a nyakához hajolt, és lágyan belecsókolt. Carinát kirázta a hideg.
- Na… na, de William! – kuncogott halkan. – Miket nem engedsz meg magadnak…!
- Oh… Bocsáss meg – rezzent össze a férfi, mint aki észbekap, és elengedte a lányt. Leült a kanapéra, és félrenézett. Arcán rózsaszínes folt jelezte, hogy zavarba jött.
Carina leült mellé, és a férfi nyaka köré fonta a karját.
- Ki mondtam, hogy megtiltottam…? – kérdezte pajkos mosollyal az ajkán. Lehunyta a szemét, és habozás nélkül szájon csókolta hajdani komornyikját.
- Na, de Úrnőm! Miket nem enged meg magának! – vigyorodott el William. De nem várta meg Carina válaszát – magához vonta, és szenvedélyesen visszacsókolta.
A lány egész testében reszketett, olyannyira felhevült. Akaratlanul is ellazultak az izmai, és ennek következtében félig elterült a kanapén. A következő pillanatban William lenyomta teljesen a puha alkalmatosságra, és enyhén ráfeküdt. Az ajkuk egy pillanatra sem szakad el egymástól.
Carina arra eszmélt, hogy William a szája helyett megint a nyakát csókolgatja. Kezét végighúzta a dereka vonalán, és immár nem félig, hanem teljesen rajta feküdt. Hiába esett neki hihetetlenül jól, hiába vágyott Williamre, tudta, hogy ez nem helyes.
- E… elég – nyögte ki nagy nehezen. Fájt neki kimondani, de nem tehetett mást. William felkönyökölt a kanapén, és vágytól csillogó szemmel nézett rá.
- Parancsolj velem… Úrnőm. Mondd meg, mit szeretnél.
- Te mit akarsz...? – kérdezte a lány incselkedve.
- Téged. Mindennél jobban. De mindent a maga idejében – ült fel a kanapén. Carina is követte a példáját.
- Elnézést a hevességem miatt. Ez nem volt úriemberhez méltó viselkedés. Remélem, nem ijesztettelek meg.
- Igazából én… - pirult el a lány, és elnézett.
William látta rajta, mennyire zavarban van, ezért megcirógatta a kézfejével az arcát.
- Felettébb bájos vagy így.
- Én mindig az vagyok! – kuncogott Carina, amire a férfi elnézően megcsóválta a fejét, és ő is felnevetett.
- Most kinevetsz? – ráncolta össze a lány a szemöldökét sértődötten.
- Eszemben sincs! Csak elmondani nem tudom, mennyire édesnek talállak – nézett rá szeretetteljesen.
Carina ekkor felemelte a kezét, és megnyalta.
- Pedig nem is vagyok az – nevetgélt szégyenlősen.
William utána kapott, és a karjába zárta a lányt. Carina belefúrta a fejét a mellébe, és elégedetten felsóhajtott. Lábát felhúzta, és összegömbölyödött, akár a macskák. Izzott belül, és úgy érezte, a minden porcikáját átjáró tűz menten elemészti. Hosszú, hosszú ideig voltak így, egymást szorosan ölelve.
- Van még valami, amit el kell mondanom – szólalt meg komolyan William, amire Carina kibontakozott az ölelésből, és aggódva nézett rá.
- Mi az…? – kérdezte, és nyelt egyet.
- Az alku során édesapám kikötött még valamit.
- Mit…?
- El kell, hogy vegyelek – nézett a férfi egyenesen Carina szemébe, akinek elállt a lélegzete a döbbenettől.
- Hogy… hogy mi? – kérdezett vissza, mert azt hitte, nem jól hall. Szíve egy ütemet kihagyott, hogy utána annál hevesebben kezdjen el dobogni. Forgott vele a világ, amely immár teljesen a feje tetejére állt.
William megfogta a kezét, és féltérdre ereszkedett:
- Carina Gray… Úrnőm, kedvesem, szívem választottja. Hozzám jössz feleségül?
A lány szeme kikerekedett, majd könnybe lábadt.
- Igen, igen! Ezerszer is igen! – ugrott a férfi nyakába, aki erre erősen magához szorította, és szenvedélyesen megcsókolta. Carinából kitörtek az örömkönnyek, és legalább tíz percen keresztül zokogott William karjai között. Amikor belenézett a férfi szemébe, látta, hogy neki is könnyektől csillog a szeme.
- Sohasem voltam még ilyen boldog - szipogta Carina meghatottan.
- Én sem – sóhajtott fel, miközben a lány tincseivel játszadozott.
- Noha még nem kértem meg édesapádtól a kezedet – futott át egy felhő a férfi arca előtt.
- Igent fog mondani! Hisz herceg vagy.
- Herceg vagyok, való igaz. Nem mintha számítanának a rangok. A szerelem elmos minden határt. Teljesen meg vagyok hatva, hogy te képes lettél volna velem élni a kunyhóban száműzöttként. Tényleg te vagy az, akire egész életemben vártam.
- Ugye… ugye megérte várni? – kérdezte Carina megszeppenten.
- Ezek után ez kérdés…? Te vagy a leggyönyörűbb, legcsodálatosabb teremtés a földön! Szeretlek, kedvesem!
- Én is… én is szeretlek.
William elégedetten felsóhajtott, majd megcsókolta a lány homlokát.

Epilógus
1 hónappal később

Carina az ablak előtt állt William hálószobájában, és töprengve kifelé bámult. A nap haldokló sugarai aranyszínben fürösztötték az előtte elterülő, hatalmas birtokot és tavat, az ő tekintete viszont távolabbra, a fák közé vetült. Arca egyszerre tükrözött vágyódást és szomorúságot. William épp akkor lépett be a szobába, és rögtön Carinához ment. Megérintette a vállát, és így szólt hozzá:
- Min tűnődsz?
A lány nem felelt semmit, csak intett a fejével. A férfi követte a tekintetének az irányát, és amikor felismerte, mit néz kedvese, biccentett.
- Hiányzik… - sóhajtott fel Carina alig hallhatóan.
- Nekem is – suttogta William, majd kisvártatva hozzátette: - Akkor mutattad meg először a valódi énedet.
- Mert akkor voltam a legboldogabb. És most – fordult szembe Carina Williammel, és elmosolyodott. A férfi is így tett, és a lány dereka köré fonta a kezét.
- Nincs annál nagyobb öröm a számomra, hogy boldog vagy. Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni azért, hogy ez így is maradjon. Ha bármi van, amivel a kedvedre tehetnék, csak mondd, és én megteszem!
- Nos… ami azt illeti, van valami – mosolygott Carina huncutul, és a férfi nyakára kulcsolta a karját.
- Mi lenne az?
- Először is, csókolj meg!
William sokat sejtető mosolyra húzta a száját, majd közelebb vonta magához a lányt. Lehunyta a szemét, majd gyengéden rátapasztotta az ajkát az ajkára. A lány eközben a hajába túrt az egyik kezével, másikkal pedig a férfit ölelte. Lassan, lágyan visszacsókolta, teljes beleéléssel és szenvedéllyel.
- És másodszor…? – kérdezte a férfi halkan. Továbbra sem eresztette el Carinát, forrón ölelte magához.
- Szeretném veled tölteni az éjszakát… a kunyhóban. – Ahogy ezt kimondta, kissé elvörösödött, és lesütötte a szemét.
- És az édesapád…? Attól tartok, haragos lesz, ha nem viszlek haza időben…
- Nem érdekel! – vágta rá Carina. – Majd… majd azt mondom neki, hogy megbokrosodtak a lovak, és eltört a hintó kereke.
- Nem tehetjük. Felelősséggel tartozom érted. Gondolj bele, milyen fényt vetne ránk, ha kiderülne, hogy esküvő előtt kettesben töltöttük az éjszakát… ráadásul egy kunyhóban – tolta el magától a lányt.
- De hát… - nézett rá csalódottan Carina. – Te mondod mindig, hogy nem számítanak a formaságok!
- Való igaz, de vannak olyan dolgok, amiket jobb, ha betart az ember.
- Igazad van. Jobb lesz így. – Carina állkapcsa megfeszült, majd hátat fordított Williamnek, és az ablakpárkányra tenyerelt. Csalódott és szomorú volt, de próbálta tartani magát, és nem mutatni a fájdalmát. Fojtogatták a könnyek, de megállta, hogy ne sírja el magát. Egy csepp még így is kicsordult, amit gyorsan letörölt a kézfejével. Mély levegőt vett, és harapdálta az ajkát, hogy levezesse a lelkében dúló indulatokat.
Williamnek rosszul esett így látnia Carinát, és hirtelen ötlettől vezérelve odalépett mögé, majd békítően átölelte.
- Tudod, mit? Legyen! Szökjünk ki a kunyhóba!
A lány szembefordult vele.
- Komolyan mondod? – kérdezte tágra nyílt szemmel, reménykedve.
- Komolyan.
Carina erre nevetve a nyakába borult.
- Menjünk, menjünk! – lelkendezett.
- Egy pillanat, összeszedem a szükséges holmikat.
William előhúzott az ágya alól egy kisebbfajta bőröndöt, és telepakolta ruhákkal, illetve étellel, amiket a konyhából szerzett.
Szerencsére senkivel nem találkoztak össze szökés közben, de nem sokon múlott, mert William fivére, Charles herceg épp előttük fordult be az egyik folyosóra.
Kint nagy pelyhekben hullott a hó, és a fák ágai meg voltak fagyva. Cipőjük súlya alatt ropogott a friss hó, és az elő-elősejlő, halványan pislákoló napot eltakarták a felhők. A tavat vékony hártyajég borította be, és Carina azt hitte, elég vastag már ahhoz, hogy rá lehessen állni, de William felvilágosította. Az utat a kunyhóig vidáman csevegve, egymásba karolva tették meg. Amikor beléptek a kicsiny, kissé dohos levegőjű helyiségbe, mindkettejüket elöntötték az érzések és az emlékek.
William a kandallóhoz ment, és begyújtott. Az ablakpárkányra, asztalra, és éjjeliszekrényre gyertyákat helyezett, amiket sorban meggyújtott. A kunyhóban hamarosan kellemes, barátságos félhomály és meleg uralkodott, ennek ellenére magukra terítettek egy kockás pokrócot. Carina William vállára hajtotta a fejét, míg a férfi fél kezével ölelte, másikkal pedig cirógatta az arcát.
- Nagyon kellemes így... - sóhajtott fel a lány.
- Igen, az…
- Olyan ez az egész, akár egy valóra vált álom! – sóhajtozott tovább, és közben bágyadtan mosolygott. A kanapén ültek, és előttük egy kisasztal állt, rajta két teáscsészével. A rózsatea kellemes illataromája belengte a helyiséget. A lány mélyet szippantott a levegőből, majd lehunyta a szemét. Kisvártatva megszólalt:
- Én mindig is reménykedtem abban, hogy te nem csak egy egyszerű komornyik vagy. Tudod, amikor idehoztál a kunyhóba, megfordult a fejemben, hogy mi van, ha tied a tóval szemközti kastély…? – kuncogott.
- Lám, helyes volt a sejtésed – mosolygott a férfi.
- Úgy várom már a napot, amikor végre egybekelünk!
- Március ötödikén. Az már csak három hónap.
- Csodálatos lesz! A papa azt mondta, hogy még Celestinának is csináltat ruhácskát!
William felnevetett.
- Igazán bájosan fog festeni.
Carina belemerült a gondolataiba, és egyre lejjebb csúszott a kanapén. Hamarosan a feje William mellén nyugodott, és halkan pihegett. William ránézett, és szeretetteljesen elmosolyodott.
- Ideje nyugovóra térni – suttogta, majd finoman a karjába vette a lányt, és lefektette az ágyra. Betakargatta, és csókot nyomott az arcára.
- William… - suttogta Carina erőtlenül.
- Igen?
- Aludj velem.
- Igenis, Úrnőm – hajolt meg a férfi sejtelmes kifejezéssel az arcán, majd Carina mellé bújt, és szorosan átölelte. Még sohasem érezték ilyen boldognak magukat.


Utolsó fejezetből részlet :)

2013. november 13., szerda

Itt van az utolsó fejezet elejéből egy rövid kis részlet :) 


- Jól vagy, lányom? Olyan sápadtnak tűnsz.
- Nekem... nekem most mennem kell – közölte Carina, és meg se várva édesapja válaszát, felkelt az ágyból. Lábbelit sem húzott, mezítláb, egy szál, halványlila selyem-hálóruhában kiszaladt. Csak egy dolog járt a fejében: utol kell érnie Williamet!
Kint a hó nagy pelyhekben hullott, de ő nem törődött vele. Sírva, lélekszakadva rohant, és amikor észrevette Williamet a kocsifeljárón, kétségbeesetten utána kiáltott.
A férfi megtorpant, majd megfordult. Nem szólt, nem csinált semmit, csak állt, és döbbenten nézett a lányra. Carina majdhogynem ledöntötte a lábáról, olyan hévvel ölelte át. William megtántorodott, majd a karjába zárta.
- Ne... ne hagyj el… Wi… William. Sze… szeretlek. - Carina hevesen fújtatott, nem bírt beszélni, mert kifulladt a rohanástól, és rázta a zokogás.
- Oh, kedvesem… - sóhajtott fel William, és megcsókolta a lány feje búbját.
- Ne… ne menj el, én… én veled akarok élni, ha… ha kell száműzöttként, engem nem érdekel, engem se… semmi nem… nem érdekel. Csak te. – Ahogy ezt kimondta, még hevesebben felzokogott, és belefúrta a fejét a férfi mellébe, eláztatva könnyeivel a kabátját.
- Oh, ha tudnád, mennyire szeretlek…! Épp ezért nem kívánom ezt a sorsot neked.
- Nem érdekel, hogy komornyik vagy! – jelentette ki Carina dacosan, és összeszorította az ajkát. William félrenézett, és így szólt halkan:
- Ami azt illeti, nem vagyok az.
Kissé eltolta magától a lányt, aki szinte kővé dermedt a kijelentésétől.
- Hogy…?
- Jöjjön, elmondok mindent – terítette rá William a kabátját, majd felkapta a döbbent lányt, aki reflexszerűen átkarolta a nyakát. Az utat a kastélyba egy szó, egy pisszenés nélkül tették meg.

17. A lépcsőforduló

2013. november 9., szombat


  Ez az utolsó előtti fejezet :)Carina napjai egyhangúan teltek a bál óta. Már hetek óta sírni se bírt – csak ült a szobájában, és némán bámult kifelé az ablakon, nézve a szállingózó hópelyheket.  Gyengének és betegnek érezte magát, és édesapja orvost hívatott hozzá, de kiderült, hogy fizikálisan minden rendben vele, azt leszámítva, hogy vesztett a súlyából. Ezért lélekgyógyászt akart hívatni, de Carina felháborodottan közölte, hogy vele márpedig minden rendben, és elviharzott.
Carina épp készülődött a színházba, Londonba, és ezúttal édesapja megengedte neki, hogy vörös estélyit öltsön magára. Kezdte megutálni a kislányos, fodros, rózsaszín ruhákat, pedig előtte úgy odavolt értük. De nem illeszkedtek a komor hangulatához, a sötét színek sokkal inkább kifejezték a lelkivilágát.
Amikor odaértek a színházba, édesapját rögtön elözönlötték az emberei – ismerősei, barátai. Carina egy darabig álldogált, és hallgatta az üres dicséreteket a bájos küllemére vonatkozólag, de megunta a hajbókolást, és otthagyta őket mondvacsinált ürüggyel. Ahogy ment keresztül az előhelyiségen, veszekedés hangja ütötte meg a fülét. Többen is döbbenten néztek a párosra – egy vele egykorú lányra és egy jólöltözött, jóképű fiatalemberre.
- …és az együtt töltött idő?! Az nem számít? Minden csak hazugság volt?!
- De én teljes szívemből szeretlek! Csak téged!
- És még van képed ezek után azt mondani, hogy szeretsz?!
- De én… - A fiatalemberen látszott, hogy mindjárt elsírja magát. Carina hirtelen megsajnálta, mert eszébe jutott róla William. Ő is pont ugyanígy, ugyanilyen megtörten állt előtte, amikor összetépte a levelet.
- Te nem szeretsz engem! Soha nem is szerettél!  - hepciáskodott magából kikelve. Elsírta magát, és zokogva otthagyta a kétségbeesett úriembert. Valamiért, maga sem értette miért, de a lány után ment. Egy néptelen folyosóra viharzott, és ott sírt a széles ablakpárkányon.
- Szabad? – kérdezte Carina kedvesen.
- Hagyj békén! – szipogta a lány.
- Ne beszélj így velem! Én csak…
- Mit nem értesz azon, hogy hagyj békén?! – nézett rá a lány ingerülten. Carina rögtön megállapította róla, hogy csodaszép – hosszú, hollófekete, egyenes szálú haja a derekáig ért, nagy, szintén fekete szeme csillogott a könnyektől.
Carina azonban leült mellé, és így szólt:
- Hallottam, ahogy veszekedtek, és…
- Semmi közöd hozzá!
- Nincs, csak… Azt akartam mondani, hogy átérzem a helyzetedet.
- Hogy is éreznéd át….? Talán a te szerelmedről is kiderült, hogy eljegyzett már valakit…?
- Eljegyzett?
- Azt mondta, csak engem szeret, a tenyerén hordozott, mindent megadott nekem! És most, itt, a színházban találkozott egy hölggyel, akiről kiderült, hogy a jegyese!
- De ha téged szeret, miért vett el mást…? – csodálkozott Carina naivan.
- Azt… azt állította, érdekházasság, és csak engem szeret! De sajnos nem lehet felbontani az egyezséget, és el kell vennie! Helyettem! Egy hercegkisasszony helyett! – temette az arcát a tenyerébe. Carina rátette a kezét a hátára.
- Ő nem herceg?
- Ő csak egy gróf, és örülhetne, hogy egyáltalán szóba állok vele!
- Oh… ismerős…
Kíséretiesen hasonlónak érezte az ő esetüket. Csak ő grófkisasszony, míg William komornyik…
- Hogy mondod…? – nézett fel rá a lány.
- Velem is ez a helyzet.
- Valóban?
- Igen… sajnos. Beleszerettem a komornyikomba grófkisasszony létemre, de ő visszautasított!
- Egy komornyik?! – húzta fel az orrát.
- Ha úgy vesszük, egy hercegkisasszonyhoz egy gróf is méltatlan…
- Ez igaz. – Látszott a lányon, hogy megenyhül. – Azt mondta, titokban találkozhatunk. Titokban! De nem leszek egy gróf szajhája!
- Ezt… biztos nem úgy értette – vörösödött el Carina.
- Hogy máshogy értette volna?! Ó, és én ostoba, odaadtam magam neki… De ő csak kihasznált! Azt hittem, elvesz… Azt hittem, szeret… - zokogott fel újra.
Carina átölelte, nem igazán tudta, mitévő legyen. Kezdett ráébredni arra, hogy ostobán viselkedett Williammel, és hogy talán mégiscsak szereti őt… De félt attól, hogy már késő, hogy már nem lehet ezt sehogyan sem helyrehozni.
- Szeret. Biztosan szeret – próbálta nyugtatni.
- Gondolod…?
- Én úgy láttam. Beszéljétek meg a dolgot. Most pedig menj!
- És mi lesz veletek…?
- Majd… majd hozzámegyek egy rangban hozzám méltóhoz.
Carina előre rettegett a perctől, minden porcikája tiltakozott a házasság ellen olyannal, akit nem szeret. Márpedig ő úgy érezte, nem lesz képes soha más iránt gyengéd érzelmeket táplálni. Még mindig szerette Williamet, és azt kívánta, bár olvasta volna el a levelet. A báli incidenst azóta is rettenetesen szégyellte, ráadásul Jonathan úrfi folyamatosan ajándékokat küldözgetett neki szerelmes levelek kíséretében, és találkozni akart vele. Szegényt nem akarta áltatni, ezért megírta neki, hogy hagyja őt békén, az ő szíve már másé. Azóta nem érkezett újabb ajándék.
- Sok sikert! Én… én elmegyek mosdóba, és rendbe szedem magam. Beszélek vele, igazad van!
- Remélem, minden jóra fordul!
- Örülök, hogy találkoztunk, csak azt sajnálom, hogy ilyen körülmények között.
Miután távozott a lány, Carina felkereste édesapját, aki továbbra is az ismerőseivel társalgott. Valószínűleg észre sem vette a távozását, annyira belefeledkezett a beszélgetésbe. Épp egy viccet mesélt egy bajszos férfi hadonászva, nagy hangon.
- Papa, hamarosan kezdődik az előadás – súgta oda neki Carina. Igazából fogalma sem volt, mikor kezdődik, de kezdett elege lenni a harsány társaságból.
- Ó, tényleg, már ennyi az idő…? – nézett rá a karórájára Mr. Gray.
Elköszöntek az emberektől, és elfoglalták helyüket az egyik első emeleti páholyban. A székeket és falakat vörös drapériával vonták be, ami remekül harmonizált Carina ruhájával.
Hamarosan elsötétült a terem, és felvonták a függönyt a színpadon.
A Szentivánéji álmot adták elő remek szereposztásban, és a színdarab végén sokan – köztük ők is – felállva tapsoltak. Carinát teljesen elbűvölte az előadás, és a hatása alá került. A hazafelé tartó úton végig ábrándozott, és a tündéreken tűnődött. A tündérekről viszont eszébe jutott William kishúga, és összeszorult a szíve.
- Mi a baj, lányom?
- Csak… eszembe jutott William – csúszott ki a száján. – Mesélt egy szomorú történetet – fűzte hozzá, nehogy gyanút fogjon édesapja.
- Értem. Erről jut eszembe, ma járt nálam William.
- Milyen ügyben? – riadt meg Carina.
- Megkért rá, hogy ne mondjam el neked.
- De papa, kérlek, mondd el!
- Nem tehetem. Megígértem. És egy úriember midig betartja a szavát.
- De ő csak egy komornyik!
- Egy komornyik is ember.
Ezzel Carina nem tudott vitába szállni. Az utat csendben tették meg, a gondolataikba temetkezve. Carina egyenesen a szobájába indult. Már éjfél is elmúlt, de két inas fogadta őket.
A lány viszont nem kért a társaságukból, közölte, hogy egyedül is a szobájába talál, és eszébe ne jusson felküldetni hozzá a komornáit. Ahogy haladt felfelé a csigalépcsőn, különös érzése támadt. Egy lépcsőfordulóban volt egy kis míves ablak, amin kinézett. A gázlámpák tompa fényében látta, hogy szállingózik a hó. Megállt, és csak bámult kifelé. Hirtelen léptek hangja ütötte meg a fülét. Összerezzent, és elrebbent az ablaktól. William tartott felé, és amikor észrevette úrnőjét, megszólította:
- Szép estét, Úrnőm!
- Szép estét, William – mérte végig megbántottan, gőgösen, és el akart menni, de a férfi utána szólt:
- Beszélnünk kell.
Komoran, kissé jegesen közölte, és arca olyan szigorú volt, amilyennek a lány még sohasem látta. Carina most vette észre, hogy nem csak ő, hanem a komornyikja is fogyott, bár nem annyit, mint ő.
- Nincs mit megbeszélnünk.
- Hallgasson meg!
- Nem foglak!
- De, igen. Végighallgat – mondta ellentmondást nem tűrően, szokatlanul komolyan. Tett néhány lépést Carina felé, aki kissé megijedt, és a zöld drapériához hátrált. William ekkor megfogta a vállát, és mélyen a szemébe nézett. Alig lehettek tíz centire egymástól, és a lányt feszélyezte komornyikja közelsége. Elveszett a férfi szomorú, de kőkemény tekintetében, és enyhén elnyílt az ajka.
- El kell mondanom valamit Londonnal kapcsolatban. Szörnyen röstellem, de tettem valamit, amit nem lett volna szabad.
William szemében furcsa fény csillant, ahogy ezt kijelentette.
- Mit…? – szorult össze Carina szíve, és a legrosszabbra is fel volt készülve. A férfinak ekkor megvillant a tekintete, és így szólt suttogva:
- Ezt.
Egyik kezével szenvedélyesen megragadta a lány derekát, és magához vonta. Másikkal megfogta a tarkóját, majd közelebb húzta a fejét, és lehunyta a szemét. Carinának ellenkezni se maradt ideje, csak azt érezte, hogy William forró ajka rátapad az övére. A szíve kihagyott egy ütemet, és szinte kővé dermedt. De amint ráeszmélt arra, hogy William épp őt csókolja, elöntötték az érzések. Vágyott rá, és testén villámcsapásszerű érzés futott át, kizökkentve őt abból a fagyott állapotból. Ugyanakkor nagyon meglepődött, és nem tudta mire vélni a helyzetet. Bármennyire is jól esett neki, ellökte magától komornyikját.
- Mégis mit képzelsz?! – ütötte pofon.
A férfi valószínűleg számított erre, mert nem úgy tűnt, mint aki megdöbben a reakciótól. Valószínűleg fel volt készülve rá, hogy úrnője nem fogja tolerálni a viselkedését, de tekintete arról árulkodott, hogy ő mindenre elszánt, és többé semmi sem érdekli.
- Sajnálom… Tudom, hogy nem lett volna szabad… De nem tudtam ellenállni önnek. Ahogy most sem – fűzte hozzá halkabban, és újra elkezdett közelíteni a fejével a lány felé. Carina kis kezeivel ütlegelte a férfi mellét, amire enyhén lefogta őket.
- Ez hazugság! Te nem szeretsz! Miért kínzol?! Eressz! – próbálta kiszabadítani magát komornyikja szorításából, de túl erőtlennek bizonyult. Tehetetlenségében elsírta magát.
- Téved. Szeretem.
William odaszorította a kezét a csuklójánál fogva a falhoz, hogy ne kezdje el újra ütlegelni, majd nekifeszült a testével. Carina így teljesen a falhoz kényszerült.  A férfi ekkor újra megcsókolta, de jóval hosszabb ideig, és jóval hevesebben. A lány ajka elnyílt, beengedve a férfi nyelvét, aki szenvedélyesen körözött vele a szájában. Ahogy csókolta, hirtelen eszébe jutott minden… A tánc, a vallomása, és ahogy William maga alá gördíti az ágyon…
Azon kapta magát, hogy patakokban folynak a könnyei. Minden felszakadt benne, akár egy régi seb; megtört William csókjai alatt. Nem tudott többé ellenállni neki, és nem is akart. A maszkot, amit újra felvett magára, a férfi ajkának érintésével megsemmisített.
- William, én… én emlékszem – nézett fel rá.
Komornyikja arca felragyogott, és könnyek gyűltek a szemébe a lány kijelentésétől. Egy csepp kis is buggyant, és legördült az arcán, egészen az álláig.
- Hát emlékszik…? – kérdezte fojtott hangon a meghatottságtól.
- Igen. És komolyan gondoltam. Szeretlek.
William megcsóválta a fejét, és örömében elnevette magát.
- Én is. Én is szeretem önt, kedvesem – vonta újra magához. Ismét megcsókolta, de most rettentően lágyan és olyan érzékien, hogy Carinának majdnem kicsúszott a lába alól a talaj. Megroggyantak a térdei, és elsöprő érzés hullámzott végig a testén. Ilyet még soha nem tapasztalt. Hihetetlen öröm járta át egész lényét, a lábujja hegyétől egészen a feje búbjáig. Egyre csak a férfi vallomása visszhangzott a fejében. „Szeret, szeret, szeret…!” Madarat lehetett volna vele fogatni. A férfi elengedte a kezét, és szorosan átölelte. Carina átfonta a derekát a karjával, és lázasan visszacsókolta. Teste meg-megremegett, arca kipirult, és alig hallhatóan felnyögött. Amikor ajkaik elváltak egymástól, a férfi a homlokát a lány fejének biccentette, és így szólt halkan:
- Hiányzott, Carina – mondta elérzékenyülten.
- Te is nekem, William.
A lány arcán kövér könnycsepp gördült végig, amit komornyikja lágyan letörölt az ujjaival.
- Úrnőm, én… - kezdett bele, de Carina belevágott a szavába:
- Nem vagyok többé az Úrnőd – jelentette ki egyszerűen. Ezt magától értetődőnek találta ezek után. – És azt hiszem, itt az ideje, hogy tegezz – kuncogott pirulva.
- Na, de Carina…! Ez nem helyes – mosolygott rá William.
- Tudom – vigyorodott el a lány.
A férfi gyengéden megcirógatta az arcát a kézfejével, amit Carina lehunyt szemmel tűrt, majd elégedetten felsóhajtott, és ráhajtotta a fejét a mellére.
- Ne engedj el… Ne engedj el soha többé… - szorította magához erősen, úgy, hogy ujjai elfehéredtek.
- Oh, drága, kicsi Carina...! Bár ilyen egyszerű lenne… - sóhajtott fel bánatosan, majd finoman eltolta magától.
- Mi… mi az? – nézett rá megütközve a lány.
- Csak… – hajtotta le a fejét. – Tettem valamit, amit örök életemben bánni fogok. Kérem… kérlek, bocsáss meg.
- De mit? – riadt meg. – Mit tettél, William?!
A férfi szeme elfelhősödött, és végtelen fájdalom jelent meg a tekintetében. A lány várta, hogy szóljon valamit, de nem bírt, a könnyek fojtogatták. Válasz helyett megszorította Carina kezét, és csókot nyomott a homlokára. Sarkon fordult, és sietve távozott.
A lány még sokáig állt a lépcsőfordulóban, a történteken merengve. Vegyes érzések kavarogtak benne. A mennyországban érezte magát a csókoktól, és hogy William viszontszereti, de nem tudott szabadulni balsejtelmétől. Aggasztotta a férfi titkolózása, de igyekezett nem törődni vele.
Egész éjszaka nem bírt elaludni, mert egyre csak az járt a fejében, hogy William szereti őt, és csakis őt. Újra és újra beleborzongott a csókok emlékébe, ahogy felidézte őket szinte percenként. Szíve hevesen zakatolt, és egész testében remegett. Összevissza ölelgette a kispárnáját, és amiután hajnali háromkor sem jött álom a szemére, kénytelen-kelletlen elővette a Laudanumot a fiókjából. Hármat szippantott belőle, és szinte azon nyomban beleájult a baldachinos ágyába.
Reggel kipihenten és frissen ébredt – hosszú hetek óta először. Az oldalára fordult, és egy kis, háromszög alakú követ vett észre a párnája mellett. A kezébe vette, és megdobbant a szíve.
- De hisz ezt William hagyta itt…! – suttogta maga elé. Rossz sejtése támadt. Csengetett, és komornája, Edith jelent meg.
- Hívd ide a papát! Sürgős!
A lány meghajolt, és pár perc múlva belépett édesapja a szobájába elegáns öltönyben.
- Jó reggelt, lányom! Miért hívattál? Történt valami? - nézett rá aggódva.
- Hol van William? – szegezte neki a kérdést.
- Most már bevallhatom, miért járt tegnap nálam…
- Miért? – szorította meg Carina az ágya szélét, és nagyot nyelt.
- Nos, William azért járt nálam, hogy beadja a felmondását.
- És… és te… elfogadtad? – kérdezte a lány elhűlve, és érezte, hogy könnyek szöknek a szemébe. A legrosszabb félelme vált valóra, és szinte lebénult.
- Igen. Épp az imént távozott.
Ahogy ezt kijelentette, Carinát elhagyta minden ereje. Csak ült megdermedve, és nem akarta elhinni édesapja szavait. 

16. Bál és levél

2013. november 1., péntekSziasztok! Kész az új fejezet, remélem, tetszeni fog :) Ez valószínűleg az utolsó előtti előtti fejezet, szóval hamarosan vége a történetnek. Örülnék, ha megtisztelnétek a véleményetekkel :) És köszönöm mindenkinek az eddigi támogatást, rengeteget jelentenek nekem a kritikáitok, ezek adnak erőt és lendületet a folytatáshoz :)

Másfél hét telt el Carina hazatérte óta. William betartotta Úrnője kívánságát, és nem mutatkozott előtte. Csupán egyszer futottak össze a folyosón. William a kezén egyensúlyozott egy tálcán egy kristálypohár-készletet. Carina véletlennek álcázva nekiment, amire a poharak hangosan csörömpölve összetörtek. A lány csak ennyit mondott megvetően: „Te szerencsétlen! Le lesz vonva a béredből!”
Carina meg volt győződve róla, hogy William csak azért vallott szerelmet neki, mert félti az állását, és nem akarja, hogy kirúgja az édesapja. Azt akarta, hogy William is szenvedjen, mint ő.
Édesapja bált szervezett hazatértének tiszteletére, amire lánya külön kérésére Neridát is meghívta a családjával együtt. Amikor említette neki a nevét, a férfinak felderült az arca, és közölte, hogy természetesen ismeri őt, mert Nerida édesapjával régebben gyakran járt el vadászni. „Kiváló alkalom felfrissíteni a barátságot” – közölte vidáman. Mostanában feltűnően az volt valamiért. Amióta elvált Angelától, és lánya visszatért, mintha kicserélték volna. Lányát majdnem mindennap meglepte valamilyen ajándékkal, és a teadélutánokat kettesben, egymással beszélgetve töltötték el. Carina nem is hitte volna, hogy ilyen sok közös témája akad édesapjával. Könyvekről, művészetekről, sőt, divatról társalogtak. Carina csak egy hét után mert előhozakodni azzal, hogy talált egy cicát, aki a szobájában lakik, de legnagyobb döbbenetére édesapja kedvezően fogadta a hírt. Sőt, készíttetett neki egy alvókosárkát.
- Papa, melyik ruhámat húzzam fel? – kérdezte Carina édesapjától a bál napján.
- Van egy kis meglepetésem a számodra. Rendeltem neked egy ruhát, egyenesen Párizsból! Szeretnéd megnézni?
A lány tekintete felcsillant.
- Igen, igen, nagyon szeretném! – lelkesedett fel.
Édesapja belékarolt, és az egyik szobácskába vezette. Ott lógott az új báliruhája egy fogasra felakasztva. Carinának elállt a lélegzete. A ruhakölteményt drága, kék-és halványsárga atlaszselyemből szőtték, és megannyi fodor, csipke és szalag díszítette. Végighúzta rajta az ujjait, és körbejárta.
- Nahát, papa! Ez gyönyörű!
- Ebben a ruhában te leszel a legszebb! Ragyogni fogsz, drága lányom!
- Köszönöm szépen, papa! – lépett oda Carina édesapjához, és átölelte.
- Ez csak természetes, a lányomnak mindenből a legjobb jár!
- Úgy szeretném felhúzni!
- De hisz még csak két óra! A bál pedig hétkor kezdődik.
- Kérlek szépen, papa! Annyira szeretném! – pislogott rá bájosan. A férfi elnézően megcsóválta a fejét.
- Nos, rendben. De ha elszakítod, vagy összekoszolod…
- Nem fogom, ígérem! – ölelte át futólag, és puszit adott édesapja arcára.
- Felküldetek szobalányokért, hogy segítsenek átöltözni.
- Nincs szükségem rájuk. Egyedül is fel tudom húzni!
- Valóban…? – nézett rá meglepetten Mr. Gray. – Ahogy látom, jó hatással volt rád az önállóság. De ez a ruha túl drága ahhoz, hogy tönkretedd – ment ki a szobából, és pár perc múlva két komornája, Juliet és Edith jelent meg. Tűrte, hogy felhúzzák rá a ruhakölteményt, mégis, ahogy belenézett a tükörbe, nem az a látvány fogadta, amit várt. A ruha kissé bő és széles volt rá, és nem azért, mert a szabó nem találta el a méretét. Hisz a szökése előtt két héttel vettek róla méretet. Fogyott, méghozzá nem is keveset, pedig előtte sem számított testesnek. Még az arca is beesett kissé. Ez most tűnt fel neki, az új báliruhájában. Rémülten megtapogatta az arcát, majd kiengedte kontyba fogott haját.
- Mi a baj, kisasszony? – kérdezte Edith.
- Semmi, semmi… Szólj a papának, hogy kész vagyok.
Komornái illedelmesen meghajoltak, és hamarosan Mr. Gray lépett be a szobába.
- Nahát, lányom! Úgy nézel ki ebben a ruhában, akár egy igazi hercegnő! – mérte végig ragyogó mosollyal. – Bár attól tartok, hízhatnál egy kicsit. Igencsak lefogytál. Nem eszel rendesen?
- De, papa – hazudott lesütött szemmel. Igazság szerint azóta, amióta William visszautasította, alig bírt legyűrni egy-két falatot. Jóformán csak folyadékot vitt be a szervezetébe. Még olyan is előfordult, hogy az ételét egész egyszerűen kidobta, vagy Celestinának adta. A macskája ebből kifolyólag jelentős súlygyarapodáson ment keresztül, de szerencsére nem az egészsége rovására, sőt, jót tett neki, mert előtte meglehetősen sovány volt.
- Egyél is, mert így nem fogsz tetszeni a hódolóidnak! Apropó, hódolók… Ezt a minap valaki névtelenül küldte neked – lépett oda az íróasztalhoz, és a fiókjából előhúzott egy drágakő-berakásos, rózsadíszes nyakláncot. Szakasztott mását annak, amit Carina Williammel együtt kinézett magának. A lány hirtelen megkövült, és lehervadt a mosoly az ajkáról. Ezt édesapja is észrevette, és szóvá tette:
- Mi a baj, drágám? Talán nem tetszik?
- Hódolóm…?
- Mi ebben olyan meglepő, édes lányom...? Máskor is kaptál ajándékokat a hódolóidtól, és mindig örültél neki.
- Örülök – nyögte ki Carina nagy nehezen, és tűrte, hogy édesapja feltegye rá. Szinte fojtogatta a nyaklánc, le akarta tépni a nyakáról, de tudta, azzal elárulná magát. Végzetes lenne, ha kiderülne, hogy Williamtől kapta az ékszert, aki iránt gyengéd érzelmeket táplál. Meg volt győződve róla, hogy ő küldte neki, hisz vele együtt nézegette az ékszeresboltban. Egy pillanatra elbizonytalanodott. „Mi van, ha mégis szeret? Hisz ez a nyaklánc vagyonokat ér… Egyáltalán honnan volt rá pénze?” De aztán megjelent benne a dac. „Nem, engem nem fog egy nyaklánccal levenni a lábamról! Én ennél sokkal többet tettem érte. Eldobtam a rangomat, becsületemet, mindenemet, egyetlen csókjáért! De neki nem kellettem. Hát szenvedjen ő is, úgy, ahogyan én! Ha pedig tényleg szerelmes belém, az csak még jobb. Megtapasztalja, milyen érzés visszautasítottnak lenni!”
- Most… most megyek készülődni – libbent el Carina. Amint benyitott a szobájába, legnagyobb megrökönyödésére Williamet találta bent. Valamit szorongatott a kezében, amit készült letenni a lány éjjeliszekrényére. De Carina kizökkentette, és fölegyenesedett.
- Nahát, Úrnőm, én... – kezdett bele, de a lány ráförmedt:
- Mégis mit keresel a szobámban?! Honnan vetted a bátorságot, hogy csak úgy betörj ide?!
- Én csak… Elnézését kérem.
- Mi az ott a kezedben?
- Egy levél. Kérem, olvassa el, minden egyes szó igaz, és tiszta szívből remélem, hogy meg fog bocsátani nekem – adta át a lánynak a borítékot. Carina szinte kitépte a kezéből, majd dühösen megvillant a szeme.
- Soha nem bocsátok meg! – közölte, azzal kis darabokra tépte a levelet.
A férfi megtörve, szomorú tekintettel nézte, ahogy a fecnik a földre hullnak.
Carina, amint megtette, rájött, hogy valószínűleg hibát követett el, de már nem volt visszaút. A szakadék szélén táncolt, és most belesett, magával rántva Williamet. Komornyikja csak állt előtte, és kétségbeesetten nézett Úrnőjére. Megdermedt a pillanat, mintha megállt volna az idő. Carinát belül mardosta a lelkiismeret, úgy érezte, mintha valami fojtogatná belülről. Nem bírta tovább. Meg kellett szólalnia, tennie kellett valamit.
- Én… - kezdett bele, és tett egy lépést komornyikja felé. Azonban a férfi tekintete megvillant, bár nem dühösen, mint Carinának előtte. Valami egészen mélyről jövő, és végtelenül fájdalmas ült a pillantásában. Még néhány másodpercig nézte őt, majd szó nélkül sarkon fordult, és faképnél hagyta Úrnőjét. A lányt elöntötte a harag, majd egy mozdulattal leszedte a nyakláncát, és a távozó férfi után kiáltott:
- Nem kell az ostoba ajándékod!
William hátra se nézett, még akkor sem, amikor Úrnője teljes erőből, dühösen a földhöz vágta az ékszert, ami darabokra törött… Carina lelkével együtt.

Majdnem három órán keresztül zokogott a szobájában, és közben lázasan írt – úgy érezte, papírra kell vetnie az érzéseit, különben megbolondul. Remegett a keze írás közben, így tele lettek a lapok tintapacákkal.
„William levelet írt nekem, de én összetéptem. Bár ne tettem volna! De dühös voltam rá, végtelenül dühös. Visszautasított engem, ENGEM, az Úrnőjét! Pedig ő csak egy egyszerű komornyik, aki még azért is hálás lehetne, hogy egyáltalán ránézek! Valaha szerettem őt, és képes lettem volna miatta eldobni az egész, eddigi életemet. És ez a hála! Gyűlölöm őt, gyűlölöm! Nem fogok neki soha megbocsátani, szenvedjen úgy, ahogyan én, azt akarom, hogy ő is tapasztalja meg, mit éltem át akkor, amikor visszautasított! Most én utasítottam vissza őt, és most megtudja, milyen is ez!
De miért szeretem még mindig ennyire? Miért nem tudom kiverni a fejemből? Miért kísért állandóan?! Csak ő jár a gondolataimban, róla álmodok, ő az első, aki eszembe jut reggel, és hiányzik, borzasztóan hiányzik…”
Ahogy ezt papírra vetette, meg sem várta, hogy megszáradjon a tinta, galacsinba gyűrte, és a falhoz vágta. Az asztalra borult, és egészen addig bőgött, amíg bele nem fájdult a feje, és el nem kezdett szédülni. Eszébe jutott, hogy hamarosan kezdődik a bál, amit ráadásul az ő tiszteletére szerveztek. Minden egyes porcikája tiltakozott ellene, de muszáj volt részt vennie rajta. Eszébe jutott, hogy van egy kis Laudanum a fiókjában. Rácsepegtetett egy keveset egy zsebkendőre, majd mélyen beszívta a szagát. Érezte, hogy kezd lenyugodni, azonban az elméje nem tisztult ki, sőt, furcsa bódultság vett erőt rajta. Eszébe jutott édesapja figyelmeztetése: „Kis adagban nyugtató, nagyban pedig altató.” Ő nem akart elaludni, ezért megmosta az arcát hideg vízzel, hogy egy kicsit felfrissüljön. Ahogy belenézett a tükörbe, megállapította, hogy rémesen néz ki. A haja zilált, a szemei vörösek és kisírtak, az arca ugyan kerek, de enyhén beesett… Tudta, hogy valamit kéne kezdenie magával, de elhagyta minden ereje. Így csengetett a komornájának, és megparancsolta neki, hogy tegye elfogadhatóbbá a külsejét. Azt az elején kikötötte neki, amikor a lány belépett a szobájába, hogy ne kérdezősködjön. Komornája csendben, egy szó nélkül tette a dolgát. A lány, miután szolgája kicsinosította, újra belenézett a tükörbe. A haja gyönyörű, bonyolult kontyba volt fogva, és kis, csillogó gyöngyök díszítették. Fülében gyémántfülbevaló tündökölt, és arcán egy foltot, egy szeplőt se lehetett látni – komornája eltüntette őket púderral mind egy szálig. Mégis, a tekintete ugyanolyan maradt, ugyanolyan bánatos és megtört. Próbált mosolyt erőltetni magára, de meglehetősen kényszeredettre sikeredett. Elfordult a tükörtől, és megfeszült idegekkel várta a bált.

~~*~~

- Szabad egy táncra, hölgyem? – szólította meg egy megnyerő külsejű fiatalember. Carina fásultan bólintott, miután vetett rá egy felszínes pillantást. A bál még csak egy órája tartott, de neki annyi kérője akadt, hogy szusszanni se bírt. Rengetegen eljöttek az estélyre, ennyi embert még életében nem látott a kastélyukban. A legtöbbjüket nem is ismerte. Elhatározta, hogy a tánc után megszökik valahogy. Látta Neridát, aki büszkén táncolt egy magas, jóképű fiatalemberrel. „Bizonyára a kedvese, Gabriel úrfi.” Kicsit irigyelte őket, de közben dühös is volt rájuk, ahogy minden párocskára a teremben, mintha ők tehetnének arról, hogy William visszautasította.
- Beszélnünk kell – súgta oda Carina Neridának, amikor egymás mellé kerültek tánc közben. A lány bólintott, majd újból ráemelte szerelmes, csillogó tekintetét kedvesére.
A tánc után Carina keresett egy néptelen sarkot, és odaintette barátnőjét. A lány szintén kék báliruhát viselt, mint ő, ami kitűnően illet a szeme színéhez.
- Drágám! – borult a nyakába Nerida. – Hadd nézzelek! – tolta el kissé magától, és végigmérte. – Hogy te milyen gyönyörű vagy! Örülök, hogy újra látlak.
- Én is nagyon örülök, és te is igazán csinosan nézel ki.
- Jajj, te – kuncogott a lány. – Képzeld, nagyszerű hírem van!
- Mondd, mi történt?
- Papa megengedte, hogy elvegyen Gabriel úrfi!
- Nahát! Ez tényleg nagyszerű hír.
- Ugye, milyen csodálatos? Az esküvő időpontja még nincs kitűzve, de én azt szeretném, ha te lennél a koszorúslány! Persze, csak ha nincs ellenedre.
- Az… nagyon jó lenne.
Carinának összeszorult a szíve, és fojtogatta a sírás. Arra gondolt, hogy ő sohasem lesz boldog, mert nem lehet együtt azzal, akit szeret. Azaz szeretett…
- Oh, mi a baj, kedvesem? Miért lettél ilyen szomorú hirtelen?
- William – foglalta össze röviden, tömören.
- De hát mi történt? Nem kelhettek egybe? Édesapád megtiltotta?
- Bár megtiltotta volna… Mert az azt jelenti, hogy Williamnek szándékában áll elvenni.
- Biztos csak nincs bátorsága megkérni a kezedet.
- Visszautasított – mondta a lány hűvösen. Valószínűleg a Laudanum hatása miatt tudta ezt sírás nélkül kijelenteni. Nerida döbbenten nézett barátnőjére.
- Vissza… utasított? Pont téged? Az Úrnőjét?
- Tettem, amit mondtál… Meg akartam csókolni, de ő eltolt magától.
Nerida a szája elé kapta a kezét.
- Ó, te szegény… - ölelte át. – Sajnálom, annyira sajnálom! És én itt fecsegek összevissza Gabriel úrfiról…
- Ugyan, én örülök nektek. De én sajnos nem vagyok olyan szerencsés, mint ti. Engem sajnos nehéz szeretni…
- Jaj, szívem, hogy mondhatsz ilyet? Te egy igazán melegszívű, kedves lány vagy, és William ostoba, hogy nem veszi észre! Nem érdemel meg téged! Ne is keseregj miatta, majd találsz valakit, aki elfogad téged úgy, ahogy vagy, és elismer, akárcsak Gabriel úrfi engem! Ő… ő olyan kedves, és jóképű, és szórakoztató… - Nerida szeme csillogott, ahogy róla beszélt. – Oh, bocsánat – rázta meg a fejét.
- Nem fogok mást találni… És nem is akarok.
- Szereted őt még mindig, igaz?
- Gyűlölöm! – jelentette ki hevesen.
- Ha gyűlölnéd, nem beszélnél róla ilyen szenvedélyesen. Csak azt lehet gyűlölni, akit valaha szerettünk. De ne valld be nekem, elég, ha te belül tudod az igazat. Egyébként ő is itt van a teremben?
- Gondolom én… Komornyik, így jelen kell lennie, és a vendégek kívánságait lesnie.
- Persze. Hogy is néz ki? Lehet, láttam.
- Magas, fekete, hátrafésült hajú, és egy kissé sápadt. A húszas éveiben jár.
Nerida szeme kikerekedett.
- Csak nem…?
- Mi az? Mi történt?
- Semmi, semmi… Bizonyára csak összetévesztettem valaki mással. Csak emlékeztet valakire.
- Kire?
- Nem számít… Még a nevük sem egyezik. Egyébként láttam őt, és egy hölggyel beszélgetett épp.
- Hogy… hogy micsoda?! – feszült ökölbe Carina keze.
- Feltűnően jóképű ez a te komornyikod. Azt hitted, hogy másoknak elkerüli a figyelmét?
- Kirúgatom! Ki fogom rúgatni!
- A grófkisasszonyok és dámák legnagyobb örömére, akik kapva kapnának utána. Ezt akarod?
- Soha! – viharzott el Carina. Nerida utána kiáltott valamit, de nem érdekelte. Annyira dühös lett, hogy már semmi sem számított neki. A terem túlsó végén meglátta Williamet, aki egy magas, nádszálkarcsú, fekete hajú hölggyel beszélgetett. Egy felszolgáló haladt el mellette, aki vörösbort kínálgatott körbe.
- Kisasszony? – fordult felé mosolyogva a férfi.
- Köszönöm – vett le egy kristálypoharat, és gonoszul megvillant a szeme.
A csinos hölgy elköszönt komornyikjától, és elindult, pont Carina felé. Amikor el akart menni mellette, a lány véletlennek álcázva nekiesett. A vörösbor ráömlött a hófehér ruhájára, amire dühösen toppantott egyet.
- Most nézd meg, mit csináltál!
- Oh, pardon, mademoiselle – mondta Carina ártatlanul, de alig bírta visszafojtani gúnyos mosolyát. A körülötte állók közül jó néhányan kinevették, de egy ifjú odalépett a hölgyhöz, és eltámogatta.
- Jöjjön, kedvesem - karolta át a derekát.
Amint hátat fordítottak neki, nem bírta tovább – elnevette magát. Ekkor hozzá is odalépett egy ifjú, aki így szólt hozzá mosolyogva:
- Jól elintézte Eleonor hercegkisasszonyt!
- Én csak véletlen…
- Hát persze, hát persze! De ne bánkódjon, hát, ha valaki, ő megérdemelte. Ilyen felfuvalkodott és gőgös teremtés kevés akad! De mily’ modortalan vagyok! Hadd mutatkozzam be! A nevem Jonathan Herbert. Kegyed pedig, ha nem tévedek, Carina Gray kisasszony, akinek a tiszteletére lett szervezve eme kitűnő bál.
- Igen, én vagyok – sütötte le a szemét, amikor a fiú kezet csókolt neki. Igazán jóképű és elegáns volt a szőke, rövid hajával, zöld szemével és sötétkék frakkjával. William ott állt nem messze tőlük a falnál, és Carina látta, hogy őket nézi.
- Oh, kegyed olyan bájos!
- Ön pedig jóképű – kuncogott, és közelebb lépett hozzá. Megrebbentette a szempilláit, hogy még jobban elbűvölje. Bevált a terve: az úrfi elpirult, és csak dadogott.
Carina megeresztett még egy kis kuncogást, majd enyhén beleharapott az ajkába. Élvezte ezt a kis játékot, de szíve olyan fagyos volt, akár a jég. Semmit sem érzett iránta, azt akarta, hogy Williamnek fájjon. Lelke mélyén tudta, hogy ez önző és kegyetlen dolog, és már majdnem visszafordult, amikor Jonathan úrfi újra magához vonta, és megcsókolta. Carina le sem hunyta a szemét, és kirázta a hideg – de nem az a jóleső hideg, amit Williamnél tapasztalt mindig. Undor fogta el, de azért erőt vett magán, és futólag visszacsókolta. A fiút sikerült teljesen levennie a lábáról – rajongó tekintettel nézett rá, és arca teljesen kipirult. Carina most látta, hogy valószínűleg még nála is fiatalabb – úgy tizenöt év körülinek becsülte. Elszégyellte magát hirtelen.
- Bo… bocsánat, ki… kisasszony, én… Csak teljesen magával ragadott az ön szépsége…
- Miket nem képzelsz, hogy csak úgy megcsókolsz?!
- Rettentően sajnálom, kisasszony… Hozhatok valamit, kisasszony? – hebegte zavartan.
- Igen. Kérek egy kis vörösbort. Azt hiszem, az most rám férne… - fűzte hozzá halkan.
- Máris – sietett el lelkesen a fiú.
Carina Williamet kereste a tekintetével, de nem látta sehol. „Biztos féltékeny lett, és elvonult!” – gondolta fölényesen, de belül rettenetesen érezte magát.
- Kisasszony, meghoztam a vörösbort!  - nyújtott felé Jonathan úrfi egy poharat.
- Hagyj békén – hárította el Carina rá se nézve, és kiment a teremből. Elhatározta, hogy megkeresi Williamet, de sehol sem találta. Csalódottan indult vissza a bálterembe, nyelve a könnyeit. De végig tartotta magát, azonban az est végén, miután mindenki hazament, és átöltözött hálóruhába, kitört belőle a zokogás. 

Blog contents © Igenis, Úrnőm! 2010. Blogger Theme by Nymphont.